معیار برای سرعت SSD

کدام معیار برای سرعت SSD مناسب تر است؟

با پیشرفت و فراگیر شدن SSD، سوالات کاربران این فناوری نیز در حال افزایش است، خریداران با ویژگی های فنی متعددی روبرو می شوند که نه تنها انتخاب را تسهیل نمی کند بلکه بیشتر باعث سردرگمی می شود. در این مقاله قصد داریم دو معیار مختلف برای سرعت را معرفی کنیم ATTO و AS-SSD.

برای سنجش سرعت خواندن/نوشتن درایوهای حافظه نرم افزارهای مختلفی وجود دارند که با الگوریتم های مختص به خود سرعت های ترتیبی و تصادفی را می سنجد. برای سنجش سرعت ترتیبی یک درایو حافظه از دو نرم افزار و الگوریتم ATTO و AS-SSD استفاده می شود. ATTO از فایل های قابل فشرده سازی و AS-SSD از فایل های غیر قابل فشرده سازی در سنجش سرعت درایو استفاده می کند.

کنترلر های SandForce مخصوص حداکثر بهره برداری از سیستم عامل و پردازش هایی است که فایل ها قابل فشرده سازی هستند مانند پردازش پایگاه داده یا اهداف مرتبط با سیستم عامل، لذا تمامی معیارها برای این محصول نیز باید متناسب با ماهیت آن باشد تا بتوان انتخاب دقیقتری داشت.

برای مثال محصول SP900 شرکت ADATA از کنترلر SandForce سری 2200 استفاده می کند، با نگاهی به جدول زیر پر واضح است که با تاکید بر مشخصه ATTO در این محصول می توان به قدرت پردازش آن پی برد.

محصول SP900 شرکت ADATA از کنترلر SandForce سری 2200 ا

محصول SFA شرکت Fujitso نیز از کنترلر مشابه استفاده می کند، در این محصول نیز سرعت واقعی کنترل را فقط می توان با ATTO سنجید.

محصول SFA شرکت Fujitso

در نهایت باید چنین عنوان کرد که برای انتخاب SSD، ابتدا باید به برند کنترلر توجه نمود تا بتوان بهترین معیار سرعت خواندن/نوشتن را مدنظر قرار داد. اگر به دنبال افزایش سرعت بارگذاری و اجرای سیستم عامل و نرم افزارهای کاربردی هستید کنترلر SandForce بهترین انتخاب بوده و برای مقایسه محصولات مبتنی بر این کنترلر حتما به سرعت ATTO توجه نمایید.