غیرحضوری شدن خدمات آونگ
هارد اکسترنال HD770G ای دیتا
غیرحضوری شدن خدمات آونگ
هارد اکسترنال HD770 ای دیتا