چرا آونگ، گارانتی بی‌رقیب است؟

نه از قول ما، بلکه از قول برترین رسانه‌های دیجیتال….

بهترین گارانتی هارد اکسترنال در ایران

دیجیاتو آونگ را به عنوان بهترین گارانتی هارد اکسترنال در ایران معرفی کرده است. علاوه بر مطالعه خلاصه این بررسی در جدول، با کلیک بر روی لینک به مقاله دیجیاتو هدایت خواهید شد.

نام گارانتیآونگسایر شرکت ها
مدت زمان گارانتی3 تا 4 سال1 تا 3 سال
بازیابی اطلاعاتیک سال رایگانبا اخذ هزینه
نوع گارانتیتعویضتعمیر یا تعویض
تعداد تعویض محصولبدون محدودیت در مدت گارانتیفقط یک بار تعویض
تعویض با کالای جدید در صورت عدم موجودیرایگانبا اخذ مابه التفاوت
قابلیت ارتقاء محصول در حین تعویضبلهخیر
موارد مورد نیاز جهت پذیرش کالافقط محصول (یا سریال واضح)هولوگرام و بسته بندی

بهترین گارانتی حافظه SSD در ایران

دیجیاتو آونگ را به عنوان بهترین گارانتی حافظه SSD در ایران معرفی کرده است. علاوه بر مطالعه خلاصه این بررسی در جدول، با کلیک بر روی لینک به مقاله دیجیاتو هدایت خواهید شد.

نام گارانتیآونگسایر شرکت ها
مدت زمان گارانتی3 تا 5 سال1 تا 3 سال
نوع گارانتیتعویضتعویض به شرط موجودی محصول
تعداد تعویض محصولبدون محدودیت در مدت گارانتیفقط یک بار تعویض
تعویض با کالای جدید در صورت عدم موجودیرایگانبا اخذ مابه التفاوت
قابلیت ارتقاء محصول در حین تعویضبلهخیر
موارد مورد نیاز جهت پذیرش کالافقط محصول (یا سریال واضح)هولوگرام و بسته بندی

بهترین گارانتی فلش مموری در ایران

دیجیاتو آونگ را به عنوان بهترین گارانتی فلش مموری در ایران معرفی کرده است. علاوه بر مطالعه خلاصه این بررسی در جدول، با کلیک بر روی لینک به مقاله دیجیاتو هدایت خواهید شد.

نام گارانتیآونگسایر شرکت ها
مدت زمان گارانتیمادام العمر واقعیاز یک سال تا مادام العمر مشروط
نوع گارانتیتعویض مادام العمر واقعی و بدون محدودیتتعویض مادام العمر به شرط موجودی محصول
تعداد تعویض محصولنا محدودفقط یک بار تعویض
تعویض با کالای جدید در صورت عدم موجودیرایگانبا اخذ مابه التفاوت
قابلیت ارتقاء محصول در حین تعویضبلهخیر
موارد مورد نیاز جهت پذیرش کالافقط محصولهولوگرام و بسته بندی

بهترین گارانتی در ایران از دید کاربران شهر سخت‌افزار

کاربران شهر سخت افزار، آونگ را به عنوان بهترین گارانتی در ایران معرفی کرده اند. علاوه بر مطالعه خلاصه این نظرسنجی در جدول، با کلیک بر روی لینک به مقاله شهر سخت افزار در این باره هدایت خواهید شد.

نام گارانتیآمار رضایتمندی
آونگرضایت مشتریان: 82%
سطح برخورد: 3.8 از 5
مادیرانرضایت مشتریان: 79%
سطح برخورد: 4.1 از 5
داده پرداز متینرضایت مشتریان: 79%
سطح برخورد: 3.9 از 5
آواژنگرضایت مشتریان: 63%
سطح برخورد: 3.7 از 5
ماتریکسرضایت مشتریان: 57%
سطح برخورد: 3.4 از 5