دیکشنری ای دیتا : Live Monitor چیست ؟

live monitor چیست ؟

Live Monitor  تکنولوژی است که اطلاعات مربوط به وضیعت درایو مثل مدت‌زمان فعالیت، حرارت و نوسان جریان برق را جمع‌آوری می‌کند. امروزه با پیشرفت‌های اخیر در تکنولوژی از SSD ها در بسیاری از برنامه‌ها استفاده می‌شود و قابلیت مانتیورینگ زنده با توجه به نیازهای خاص درحال‌توسعه است.

live monitor چیست ؟

Adataبرای کاربردهای ابری و صنعتی دو مجموعه از ویژگی‌های Live Monitor را توسعه داده است. اولین مجموعه، اطلاعات فلش Nand را گزارش می‌دهد. یعنی کاربر به کمک ویژگی‌های مخصوص Live Monitor می‌تواند به اطلاعات مرکزی فلش Nand مثل گزارش بلاک‌های خراب، تعداد حذف و خطای برنامه‌نویسی/ حذف دسترسی داشته باشد. دومین مجموعه از ویژگی‌های Live Monitor مربوط به کسب اعتماد و اطمینان از دستگاه می‌شود. به کمک این ویژگی‌ها کاربر می‌تواند به طول عمر درایو، فاکتورهای مقاومت دستگاه و کل اطلاعات ثبت‌شده در دستگاه برای محاسبه کل بایت نوشته‌شده (TBW) و مقدار ثبت روزانه (DWPD) دسترسی داشته باشد. این اطلاعات به کاربر کمک می‌کند تا طول عمر SSD را محاسبه کند و حواسش به از دست رفتن اطلاعات باشد. ADATA هم به کمک  ویژگی ماینتیوترینگ زنده قابلیت‌های کاربردی خاصی را ارائه می‌دهد تا کاربران بتوانند اطلاعات شفافی برای مدیریت دستگاه SSD خود داشته باشند.