VOIP  چیست ؟

انتقال صدا از طریق پرو تکل اینترنت (VOIP)، سرویسی است که به شما امکان می دهد تا تماس های تلفنی را از طریق اینترنت انجام دهید. این سرویس تقریبا جدید بوده و استفاده از آن رو به گسترش است زیرا هنگام برقراری تماس های تلفنی راه دور و بین المللی، استفاده از آن ارزان تر خواهد بود.

VOIP سیگنال های صوتی تلفن را به سیگنال دیجیتال تبدیل می کند و در صورتی که در حال تماس با یک تلفن معمولی باشید، این سیگنال در سمت دیگر تماس مجددا به سیگنال معمولی تلفن تبدیل خواهد شد.

برای استفاده از VOIP به چه نیاز دارید؟

شما بایستی سرویس اینترنت پهن باند، مانند سرویس مودم کابلی یا DSL در اختیار داشته باشید. بسته به نوع سرویسی که در آن مشترک شده اید، ممکن است نیاز به یک کامپیوتر، مودم، یک تلفن ویژه VOIP یا یک مبدل برای تلفن خود داشته باشید، یا این که ممکن است به هیچ دستگاه خاصی نیاز نداشته باشید.

درباره استفاده از VOIP  چه نکاتی را باید بدانید؟

VOIP به جریان برق وابسته است و ممکن است در صورت بروز اشکال یا قطع شدن برق کار نکند. از شرکت مربوطه سوال کنید که آیا باتری پشتیبان در اختیار شما قرار می دهدیا خیرو در صورت قطع شدن برق، این باتری چه مدت دوام خواهد داشت.

حتما در مورد اطلاعات خاص مربوط به سرویس اضطراری 911 که شرکت VOIP ارائه می دهد، سوال کنید. بعضی از شرکت ها، سرویس 911-E را ارئه می دهند که امکان تعیین دقیق محلی که از آن تماس می گیرید را برای اعزام کننده کمک های اضطراری فراهم می سازد. شرکت های دیگر، این ویژگی جغرافیایی را همراه با سرویس 911 را ارئه نمی کنند.

سرویس مربوطه ممکن است راهنمای تلفن یا فهرست های جامع تلفن را ارائه داده و یا ندهد .

CPUC نظارتی بر VOIP  ندارد. هیچگونه اختلاف احتمالی نمی تواند توسط CPUC مورد بررسی قرار گیرد.

شاید بتوانید یک کد منظقه برای سرویس VOIP خود انتخاب کنید که با کد منطقه ای که در آن زندگی می کنید متفاوت باشد. این مسئله می تواند بسته به شرایط شما، یک مزیت به حساب آید. اما افرادی که از یک کد منطقه دیگر با شما تماس می گیرند ممکن است متحمل هزینه های تماس راه دور شوند، حتی اگر محل آنها در نزدیکی شما باشد، و بر عکس.