اجرای موفق غرفه هانت کی در تهران

اجرای موفق غرفه هانت کی در تهران مسئولین هانت کی تحت تاثیر شیوه اجرای غرفه آونگ در بازار رضا تهران قرار گرفتند پروژه مشترک آونگ و هانت کی در بازار کامپیوتر رضا، که شامل اجرای یک غرفه نمایشی از محصولات هانت کی در راهروی اصلی این بازار بود، مسئولین هنک کنگی این برند را [...]