تعطیلی آونگ در تاریخ 16 دی ماه 98

گارانتی آونگ با توجه به مراسم بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی در روز دوشنبه 16 دی ماه 98 تعطیل است.