پیدا کردن سریال محصول و اطلاع از مدت زمان گارانتی با ارسال پیامک

در راستای بهبود خدمات گارانتی و جلب رضایت مشتریان عزیز، آونگ از سرویس جدیدی برای اطلاع‌رسانی در مورد مدت زمان گارانتی رونمایی کرده است. این سامانه پیامکی، ویژه اطلاع‌رسانی در مورد مدت زمان گارانتی راه‌اندازی شده و برای استفاده از آن فقط کافی است شماره سریال محصول خود را به شماره 100001665 ارسال کنید تا از تاریخ پایان گارانتی محصول خود مطلع شوید.

در ادامه راهنمای ارسال سریال محصولات برای دو برند ای‌دیتا و دی‌لینک را مشاهده می‌‌کنید:

‌ ‌

‌ ‌

پیدا کردن سریال محصولات بر روی جعبه محصولات

سریال محصولات آونگ

‌ ‌

سریال محصولات آونگ

‌ ‌

‌ ‌سریال محصولات آونگ

سریال محصولات آونگ

سریال محصولات آونگ

سریال محصولات آونگ

پیدا کردن سریال محصولات بر روی بدنه محصولات

سریال محصولات آونگ

‌ ‌

سریال محصولات آونگ

سریال محصولات آونگ

‌‌ ‌

ارسال سریال محصول به شماره 100001665 و دریافت پیامک تاریخ اتمام گارانتی

ارسال سریال محصولات آونگ