پیدا کردن سریال محصول و اطلاع از مدت زمان گارانتی با ارسال پیامک

سامانه پیامکی آونگ به شماره 100001665 برای تسهیل خدمات گارانتی ویژه مشتریان آونگ است. برای ثبت یا استعلام گارانتی محصولات خریداری شده با گارانتی آونگ کافی ست شماره سریال محصول، که معمولا با S/N (Serial Number) بر روی جعبه یا بدنه محصول مشخص میشود، را به شماره 100001665 ارسال کنید.
در ادامه نحوه ارسال شماره سریال چند محصول متفاوت را بررسی میکنیم:

‌ ‌

شماره سریال بر روی جعبه محصولات

شماره سریال برخی از محصولات بدون معرف S/N (Serial Number) و تنها به صورت شماره بارکد بر روی بسته بندی درج شده است، مانند:


‌ ‌
سریال محصولات آونگ
‌ ‌

‌ ‌سریال محصولات آونگ

سریال محصولات آونگ

سریال محصولات آونگ

‌‌ ‌
سریال محصولات آونگ

سریال محصولات آونگ

سریال محصولات آونگ

سریال محصولات آونگ

شماره سریال بر روی بدنه محصولات

عموما، شماره سریال اکثر محصولات علاوه بر روی بسته بندی، بر روی بدنه کالاها نیز درج شده است. توصیه میشود برچسب مدل و شماره سریال کالاها را به هیچ عنوان جدا نکنید یا اطلاعات آن را در جایی ثبت و نگهداری کنید.

سریال محصولات آونگ

سریال محصولات آونگ

سریال محصولات آونگ

سریال محصولات آونگ

سریال محصولات آونگ

سریال محصولات آونگ

سریال محصولات آونگ

ارسال سریال محصول به شماره 100001665 و دریافت پیامک تاریخ اتمام گارانتی

ارسال سریال محصولات آونگ