برگزاری سمینار معرفی محصولات شبکه آونگ در شهر مشهد

سمینار معرفی محصولات شبکه آونگ در تاریخ 6 مرداد با حضور جمعی از مدیران ارشد مخابرات ، سازمانهای دولتی، متخصصان و فعالان حوزه شبکه در شهر مشهد برگزار شد. این سمینار باهدف معرفی محصولات و تکنولوژیهای جدید سازمانی برندهای D-Link, IP-COM, Schneider و Sunet برگزارشده و شامل دو بخش Active و Passive بود.

در این گردهمایی، انواع راهکارهای جدید جهت اجرای زیرساخت و سرویسهای شبکه مناسب شرکتها و سازمانهای بزرگ، هتلها، مراکز مانیتورینگ، شرکتهای ارائهدهنده سرویس اینترنت و غیره موردبررسی قرار گرفت.

ازجمله محصولات بررسیشده در این سمینار انواع سوییچهای شاسی، مدیریتی و غیر مدیریتی، سوییچهای PoE، انواع دوربینهای نظارتی، تلفنهای VoIP, تجهیزات بیسیم سازمانی، تجهیزات بیسیم Outdoor و انواع تجهیزات Passive زوج مسی و فیبر نوری و غیره بوده است.

این سمینار با سخنرانی مدیر فروش شبکه آونگ آقای سعید میرسجادی و معرفی شرکت و حوزه فعالیتهای شرکت شروع گردید و سپس با معرفی محصولات سازمانی پیشرفته و خدمات و راهکارهای متمایز شرکت آونگ توسط مدیر فنی و خدمات پس از فروش آونگ  آقای قاسمی ادامه پذیرفت. همچنین معرفی سوییچ های شبکه دی لینک ، سیستم های Wireless تجاری و تجهیزات نظارتی و تلفن های تحت شبکه دی لینک ، تجهیزات سوییچ و Wireless آی پی کام و تجهیزات زیر ساخت شبکه دی لینک ، اشنایدر و سانت توسط کارشناسان ارشد شرکت آقایان ناصر صیدی ، فرزاد استاد رحیمی ، سروش بیگی و محسن شهروز انجام شد.

شرکت آونگ بهعنوان نماینده رسمی برترین و کاملترین محصولات شبکه در ایران و با بهرهگیری از برندهای معتبر شبکه مانند دی لینک، IP-COM، اشنایدر، ایسوس و سانت بهترین راهکارهای سازمانی شبکه را ارائه کرده و بهزودی در کلیه استانها سمینارهای محصولات شبکه را برگزار خواهد کرد.