چرخه P/E یا P/E Cycle چیست؟

تعریف چرخه P/E

منظور از چرخه‌ی Program-Erase یا چرخه P/E یک رشته از فرآیندهایی است که در آنها دیتا در یک حافظه SSD با تکنولوژی NAND Flash Cell نوشته می شود، سپس پاک شده و بازنویسی می شود. چرخه های Program-Erase می توانند به عنوان یک معیار برای تعیین کردن طول عمر دستگاه ذخیره سازی فلش به کارگرفته شوند.

دستگاه های فلش مموری قادر به انجام تعداد محدودی از چرخه های PE هستند برای اینکه هر چرخه تا حدودی باعث آسیب فیزیکی وسیله می شود. این آسیب در طول زمان جمع شده و سرانجام دستگاه را بلااستفاده میکند.تعداد چرخه P/E که یک دستگاه مشخص می تواند قبل از اینکه از کار بیفتد تحمل کند، با نوع توجه به تکنولوژی استفاده شده متفاوت است.

غیر قابل اعتماد ترین تکنولوژی MLC نامیده می شود. درجه ی تجاری MLC (یا همان E-MLC) نسبت به MLC پیشرفت بیشتری دارد؛ مطمئن ترین تکنولوژی (Single-Level Cell (SLC نامیده می شود.

بیشتر بخوانید :آشنایی با ساختار درایو SSD ( در این مقاله می توانید در مورد تفاوت های SLC,MLC و TLC بیشتر بخوانید )

برخی از اختلاف نظرات در منابع علمی مربوط به حداکثر تعداد چرخه P/E یا همان P/E cycle وجود دارد مبنی بر اینکه هرنوع تکنولوژی می تواند در اجرای خود عملکرد رضایت بخشی داشته باشد. برای MLC بیشترین تعداد معمول چرخه ی PE در هر بلوک طیفی بین 1500تا 10000 است. درمورد طیف E-MLC این عدد تقریبا به 30000 چرخه ی P/E در هر بلوک می رسدو برای SLC  دستگاه ها میتوانند به طورکلی  تا 100000PE چرخه در هر بلوک اجرا کنند.