چگونه یک پاورلاین جدید به شبکه پاورلاین موجود اضافه کنید ؟

راه اضافه کردن پاورلاین جدید به شبکه وارلاین چیست ؟

برای اضافه کردن پاورلاین جدید به شبکه پاورلاین موجود کافیست مراحل زیر را انجام دهید.

( در این مقاله به عنوان مثال از پاورلاین اکستندر PA6 و پاورلاین PH10 استفاده شده است)

گام اول: پاورلاین جدید را در فاصله نزدیک با پاورلاین اکستندر (PA6) به پریز برق وصل کنید.

گام دوم: کلید pair را روی پاورلاین اکستندر (PA6) فشار دهید. در این مرحله نشانگر PLC LED شروع به چشمک زدن می کند.

گام سوم: کلید pair را روی پاورلاین جدید فشار دهید. نشانگر PLC LED روی پاورلاین هم شروع به چشمک زدن می کند. وقتی که چراغ PLC LED روی هر دو دستگاه از حالت چشمک زن به حالت ثابت تغییر وضعیت دهد یعنی دو دستگاه با یکدیگر pair ( جفت) شده اند.

گام چهارم: مرورگر خود را باز کنید و در نوار آدرس، مسیر plc.tendawifi.com  را تایپ کنید. رمز عبور را وارد کرده و وارد صفحه تنظیمات شوید .

گام پنجم: تعداد دستگاه های پاورلاین موجود در شبکه خود را میتوانید در این صفحه ببینید و از اضافه شدن پاورلاین جدید به شبکه خود مطمئن شوید.