روتر بیسیم پرقدرت و سریع دو باند تندا AC18

روتر فوق سریع AC1900 با پوشش وسیع و تکنولوژی beamforming تندا AC18