به گذشته خود اهمیت بده

زمان به سرعت می گذرد و تنها چیزی که که باقی می ماند عکس های یادگاری و فیلم های است که خاطراتی خوشی را برای ما به جا می گذارد. پس چقدر خوب است که برای گذشته خود اهمیت قائل شوید و به خاطرات خود اهمیت بدهید. می توانید با استفاده از هاردهای اکسترنال و درایو های SSD اکسترنال ای دیتا این خاطرات خود را ثبت کنید.