چگونه یک MW3 جدید را به شبکه مش موجود اضافه کنیم ؟

مراحل اضافه کردن یک سیستم MW3 جدید به شبکه مش موجود

گام اول :برای اضافه کردن MW3 جدید از طریق تلفن همراه خود به شبکه MW3 WiFi وصل شده وارد منوی “Setting” > “Add nova” شوید.

گام دوم : سیستم مش MW3 جدید را در یک فضای باز و با فاصله ( ۱۰متر) از دستگاه مش موجود قرار دهید.

گام سوم : دستگاه را روشن کنید.

گام چهارم : در این مرحله از اضافه کردن MW3 جدید، بعد از روشن شدن دستگاه (چراغ دستگاه به رنگ سبز چشمک می زند) یا QR CODE موجود در زیر دستگاه را اسکن کنید یا شماره سریال دستگاه را وارد کنید.

گام پنجم : ۳۰-۴۰ ثانیه صبر کنید. با نمایان شدن گزینه “Added” متوجه می شوید که MW3 جدید به شبکه شما اضافه شده است.

گام ششم : برای اضافه کردن دو node ( دو روتر دیگر) به شبکه همین روند را با فشردن گزینه Add ادامه دهید.

نکته : اگر برای اضافه کردن دو روتر دیگر با مشکل مواجه شدید لطفا مراحل زیر را انجام دهید :

۱- مطمئن شوید که startup تمام شده است.

۲- مطمئن شوید node جدید در محدوده پوشش دهی وای فای شبکه موجود قرار دارد.

۳- مطمئن شوید که QR Code را به درستی اسکن کرده ایده.

۴- اگر QR code مخدوش شده است می توانید شماره سریال را به صورت دستی وارد نمایید.