• در مدل سینگل مود ( تک حالته) و مالتی مود ( دو حالته).
  • در دو استاندارد 50 میکرون و 62.5 میکرون، شامل سه تیپ متفاوت کابل OM1, OM2, OM3 می باشد
  • تحمل محدوده دمایی از 40- تا 75+ درجه سانتیگراد .