• دارای مدل سینگل مود ( تک حالته) و مالتی مود( دو حالته)
  • دارای استاندارد: EIA/TIA 568B , ISO/IEC 11801 .
  • دو استاندارد 50 میکرون و 62.5 میکرون، شامل سه تیپ متفاوت کابل OM1, OM2, OM3
  • دارای 4،6،12،24 فیبر
  • مقاوم در مقابل خمش و در عین حال ظریف و منعطف.