کابل فیبر (بیرونی / داخلی) ساختمان دیجی لینک اشنایدر

>کابل فیبر (بیرونی / داخلی) ساختمان دیجی لینک اشنایدر
کابل فیبر (بیرونی / داخلی) ساختمان دیجی لینک اشنایدر۱۳۹۷/۵/۱ ۱۵:۴۲:۲۹

Project Description

کابل فیبر (بیرونی / داخلی) ساختمان دیجی لینک

  • کابل فیبر نوری بدون آرمور Indoor/Outdoor اشنایدر دیجی لینک دارای مدل سینگل مود ( تک حالته) و مالتی مود( دو حالته) است.

  • کابل فیبر نوری اشنایدر مدل مولتی مود در دو استاندارد 50 میکرون و 62.5 میکرون، شامل سه تیپ متفاوت کابل OM1, OM2, OM3 می باشد که از لحاظ سرعت و کاربرد متفاوت می باشند.

  • کابل فیبر نوری اشنایدر مدل سینگل مود در استاندارد 9 میکرون موجود می باشد.

  • تحمل محدوده دمایی بین 40- تا 75+ درجه سانتیگراد.

  • دارای ژاکت Halogen Free که در صورت آتش گرفتن گاز سمی از خود متصاعد نمی کند.

  • مقاوم در مقابل شعله ور شدن بدلیل داشتن ژاکت HDPE .

  • مقاوم در مقابل خمش و در عین حال ظریف و منعطف.

  • هسته کابل فیبر اشنایدر دیجی لینک ، کورنینگ آمریکا می باشد .

  • دارای استاندارد: EIA/TIA 568B , ISO/IEC 11801 .

90kg/km
Weight
12mm
Nominal Diameter
2670N
(Installation)
Tensile Strength
44N/mm
Crush Resistance
40°C to +75°C-
Storage Temperature
30°C to +70°C-
Operating Temperature

ثبت ديدگاه