Project Description

تجهیزات جانبی دوربین

  • براکت های مناسب برای نصب دوربین روی دیوار و سقف

  • DCS-34-3 مناسب برای نصب دوربین DCS-6511

  • DCS-32-2 مناسب برای نصب دوربین های DCS-6818 و DCS-6915

توضیحات محصول

براکت های دی-لینک مدل DCS-34-3 و DCS-32-2

پایه DCS-34-3 برای نصب دوربین های مدل DCS-6511 بر روی دیوار طراحی شده است. همچنین پایه سقفی DCS-32-2 برای نصب دوربین های DCS-6818و DCS-6915 مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد این پایه 25*5 سانتی متر است و وزن آن 1کیلوگرم است. سایز DCS-34-3 اعداد 25*15 سانتی متر و وزن آن حدودا 770 گرم است.