تجهیزات جانبی تجهیزات نظارتی

دوربین‌ها و تجهیزات نظارتی نیز دارای متعلقات و تجهیزات جانبی هستند. این تجهیزات باعث می‌شوند تا عملکرد و کارایی دوربین‌های نظارتی افزایش یابد. به عنوان مثال، محفظه دوربین‌ها جهت استفاده در فضای بیرونی، لنز جداگانه دوربین‌ها در صورت خراب شدن آن‌ها و براکت‌هایی برای ایجاد امکان نصب دوربین به صورت دیواری و سقفی از جمله این تجهیزات هستند.

با استفاده از این تجهیزات جانبی می‌توانید امکاناتی را به سیستم نظارتی خود اضافه کنید. به عنوان مثال می‌توانید دوربین‌های خود را ضد آب کنید. نکته‌ای که باید هنگام خرید تجهیزات جانبی برای سیستم‌های نظارتی در نظر داشته باشید، سازگاری آن‌ها با دوربین‌ها و دیگر تجهیزات موجود در شبکه است.

عنوان

Go to Top