اورکلاکینگ چیست ؟

اگر قبلاً چیزی از اورکلاکینگ نشنیده‌اید، بهتر است بدانید که به تغییر تنظیمات دستگاه‌های الکترونیکی به‌منظور افزایش تحمیلی سرعت برای به دست آوردن عملکرد بهتر نسبت به تنظیمات اولیه‌ی سازنده آن‌ها، اورکلاکینگ می‌گویند. این تنظیمات می‌تواند مربوط به ابزارهایی مانند کامپیوتر، ، موبایل، تبلت و هر وسیله محاسباتی مدرن دیگری که دارای پردازنده هستند می‌باشند. در این ویدئو می‌خواهیم شمارا با مفهوم اورکلاکینگ و پارامترهای مؤثر در آن آشنا نماییم.