جوایز ای دیتا در سال 2018

محصولات ای دیتا مانند همیشه در عرصه محصولات الکترونیک پیشتاز بوده و در سال 2018 از طرف رسانه های تراز اول IT و مجامع علمی مختلف مورد تقدیر و ستایش قرار گرفته است. به عنوان تاییدی بر نوآوری های مداوم و بهبود محصولاتی که انتظارات مشتریان را برآورده می کند، ADATA جوایز بین المللی زیادی را در سال 2018 مانند Golden Design، IT Design و Taiwan Excellence دریافت کرده است.

اینفوگرافیک:Adata Awards 2019
اینفوگرافیک: Adata Awards 2019
اینفوگرافیک: Adata Awards 2019
اینفوگرافیک: Adata Awards 2019