اینفوگرافیک: راهکارهای ذخیره سازی فلش

اینفوگرافیک: راهکارهای ذخیره سازی فلش

فناوری فلش در هر ابزار ذخیره سازی که از حافظه فلش مموری استفاده می کند، به کار رفته است. حافظه فلش در انواع گوناگونی وجود دارد و احتمالا شما هر روزه از تکنولوژی فلش استفاده می کنید. از یک تراشه ساده روی یک برد ساده، تا تراشه موجود در تلفن همراه شما و حتی یک فلش دیسک حرفه ای که تعداد زیادی چیپ به جای دیسک های چرخان مورد استفاده قرار گرفته است، تکنولوژی فلش در همه جا حضور دارد! ذخیره سازهای فلش به منظور ذخیره سازی اطلاعات به صورت الکترونیکی و ایمن طراحی شده اند. اطلاعات به صورت الکترونیکی قابل پاک شدن و بارگذاری مجدد هستند. تکنولوژی فلش بیانگر یک تفییر بزرگ در شیوه های محساباتی است. در این تکنولوژی تاخیر ناشی از چرخش هارد حذف شده و سرعت پاسخگویی افزایش پیدا می کند.

اینفوگرافیک: راهکارهای ذخیره سازی فلش