امنیت درجه تجاری برای شبکه خانگی

هر روز شما به ابزارهای همراه برای مدیریت و دسترسی به اطلاعات شخصی اطمینان می‌کنید، اما اگر حریم خصوصی شما بطور پنهانی نقض شود، بعید است که متوجه آن شوید. با افزایش تعداد تجهیزات خانگی مبتنی بر IOT و افزایش آگاهی از انواع دیگر تهدیدات مانند باج‌افزارها، نیاز به امنیت در خانه هیچ‌گاه به این اندازه نبوده است. AiProtection امنیت ارزشمندی را از ابتدا تا انتها ایجاد می‌کند که شامل راه‌اندازی مقدماتی، پوشش روزانه و حتی مسدودسازی پس از آلودگی می‌شود.