کیف ابزار سانت

>کیف ابزار سانت
کیف ابزار سانت۱۳۹۷/۴/۲۳ ۱۳:۴۱:۲۹

Project Description

کیف ابزار

  • کیف ابزار سانت در دو مدل کیف ابزار تجهیزات شبکه مسی و کیف ابزار تجهیزات شبکه فیبر می باشد

  • کیف ابزار سانت شامل یک پکیج کامل از ابزاری های مورد نیاز یک شبکه کار از جمله آچارپانچ، آچار استریپر، آچار شبکه و تستر می باشد

ثبت ديدگاه