• کانکتور RJ11 تلفنی بدون شیلد سانت مناسب کابل تلفنی و مخابراتی