• پچ کورد شیلدار Cat5e سانت دراندازه های متفاوت 0.5 الی 5 متری طوسی رنگ
  • دارای سوکت تزریقی ( MOULDED ) تولید شده با کابل افشان جهت خمش بیشتر و جلوگیری از شکنندگی کابل
  • دارای استانداردهای بین المللی