تستر شبکه سانت

>تستر شبکه سانت
تستر شبکه سانت۱۳۹۷/۴/۲۳ ۹:۴۹:۵۷

Project Description

تستر شبکه 

  • تستر شبکه سانت مناسب برای تست برقراری ارتباط در لینک های شبکه محلی  می باشد

  • تستر شبکه سانت قابلیت تست اتصالات  RJ45, RJ 11

  • دارای چراغ نورانی کوچک بعنوان نشانگر تست  LED

ثبت ديدگاه