• تستر شبکه سانت مناسب برای تست برقراری ارتباط در لینک های شبکه محلی می باشد
  • تستر شبکه سانت قابلیت تست اتصالات RJ45, RJ 11
  • دارای چراغ نورانی کوچک بعنوان نشانگر تست LED