• کابل فیبر نوری Indoor سانت دارای مدل سینگل مود ( تک حالته) و مالتی مود ( دو حالته) می باشد.
  • کابل فیبر نوری سانت، مدل مولتی مود در دو استاندارد 50 میکرون و 62.5 میکرون، شامل سه تیپ متفاوت کابل OM3,OM1, OM2 است که از لحاظ سرعت و کاربرد متفاوت می باشند.
  • همچنین کابل فیبر نوری سانت مدل سینگل مود در استاندارد 9 میکرون موجود می باشد
  • دارای ژاکت Halogen Free که در صورت آتش گرفتن گاز سمی از خود متصاعد نمی کند
  • مقاوم در مقابل شعله ور شدن
  • مقاوم در مقابل خمش و در عین حال ظریف و منعطف
  • هسته کابل، فوجی کورا ژاپن
  • کابل فیبر نوری سانت از 2 تا 12 کور موجود می باشد