پچ کورد فیبر سانت

>پچ کورد فیبر سانت
پچ کورد فیبر سانت۱۳۹۷/۴/۲۵ ۱۳:۴۷:۵۸

Project Description

پچ کورد فیبر 

  • پچ کورد فیبر نوری سانت مناسب برای اتصال بین پچ پنل فیبر و سوئیچ شبکه می باشد .

  • پچ کوردهای فیبر سانت در مدل سینگل مود، مناسب فیبر سینگل مود هستند و در مالتی مود مناسب فیبر مالتی مود می باشند.

  • دو سر پچ کورد فیبر سانت دارای کانکتورهای مختلفی  مانند LC-LC ، SC-FC ، LC-SC و SC-SC ، FC-FC ، ST-ST می باشد.

  • پچ کورد فیبر سانت  قابلیت انعطاف بسیار بالایی دارد و براحتی نمی شکند. طول این پچ کوردها ۱، ۳ و ۵ متری می باشد.

  Duplex Patch Cords
Multi mode
Single ModeItem
ST/ST-S924
ST/ST-S921ST-ST Duplex Patch Cord
SC/SC-S925
SC/SC-S922SC-SC Duplex Patch Cord
ST/SC-S926
ST/SC-S923ST-SC Duplex Patch Cord
ST/FC-S941
ST/FC-S940ST-FC Duplex Patch Cord
SC/FC-S949
SC/FC-S947SC-FC Duplex Patch Cord
LC/FC-S945
LC/FC-S944LC-SC Duplex Patch Cord
LC/LC-S933
LC/LC-S936LC-LC Duplex Patch Cord
FC/FC-S937
FC/FC-S935FC-FC Duplex Patch Cord
LC/FC-S945
LC/FC-S944LC-FC Duplex Patch Cord
ST/LC-S934
ST/LC-S932ST-LC Duplex Patch Cord
Simplex Patch Cords

Multi mode
Single ModeItem
ST/ST-S914
ST/ST-S911ST-ST Simplex Patch Cord
SC/SC-S915
SC/SC-S912SC-SC Simplex Patch Cord
ST/SC-S916
ST/SC-S913ST-SC Simplex Patch Cord
ST/FC-S939
ST/FC-S938ST-FC Simplex Patch Cord
ST/FC-S947
ST/FC-S946SC-FC Simplex Patch Cord
SC/FC-S909
SC/FC-S919LC-ST Simplex Patch Cord
LC/FC-S918
LC/FC-S917LC-SC Simplex Patch Cord
LC/LC-S910
LC/LC-S920LC-LC Simplex Patch Cord
FC/FC-S931
FC/FC-S930FC-FC Simplex Patch Cord
LC/FC-S943
LC/FC-S942LC-FC Simplex Patch Cord

ثبت ديدگاه