نگهدارنده کابل ( کیبل منیجر) سانت

>نگهدارنده کابل ( کیبل منیجر) سانت
نگهدارنده کابل ( کیبل منیجر) سانت۱۳۹۷/۴/۲۰ ۱۴:۰۹:۴۹

Project Description

نگهدارنده کابل ( کیبل منیجر)

    توضیحات محصول

    نگهدارنده کابل سانت مدل در پوش دار،  یک یونیت  فلزی ، مناسب جهت قرارگرفتن در داخل رک بین پنل و سوئیچ شبکه. بوسیله نگهدارنده کابل از ریزش پچ کوردها بر روی سایر تجهیزات درون رک جلوگیری کرده ونظم بیشتری به آن می بخشد.

    ثبت ديدگاه