• مناسب استفاده برای کابل های بدون شیلد
  • کیستون Cat6