• در دو مدل تک پورت و دو پورت با کیستون
  • دارای استاندارد پریز ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10