• 4 زوج بدون شیلد با هادی مسی
  • قابل عرضه در حلقه های 305 متری
  • دارای استاندارد ETL و UL