• کابل Manager
  • مناسب برای رک های ۱۹ اینچی
  • در دو مدل Plastic , Metal