• در حلقه های 500 متری
  • استاندارد های 6ANSI/ TIA-568- C2 وISO/IEC 11801
  • دارای 4 زوج با هادی مسی