مفصل فیبر دیجی لینک اشنایدر

>مفصل فیبر دیجی لینک اشنایدر
مفصل فیبر دیجی لینک اشنایدر۱۳۹۷/۵/۲ ۱۱:۱۶:۴۴

Project Description

مفصل فیبر دیجی لینک

  • مفصل فیبر نوری اشنایدر دیجی لینک FOSC، خواص عایقی بسیار خوب جهت محافظت نقاط اتصال کابل های فیبر نوری در برابر شرایط نامساعد محیط ایجاد می کنند. دارای 1 تا 4 دریچه ورودی کابل در انتهای مفصل

  • طراحی این مفصل به گونه ایست که کمترین فضای ممکن را اشغال کرده و وزن بسیار کمی دارند.

4 - 1
Splice tray
4x16mm
Outlet ports
20°C to 80°C-
Operating Temperature

ثبت ديدگاه