Project Description

مفصل فیبر مدل  FOSC دیجی لینک

  • خواص عایقی بسیار خوب

  • دارای وزن بسیار کم

  • دارای 1 تا 4 دریچه ورودی کابل

4 - 1
Splice tray
4x16mm
Outlet ports
20°C to 80°C-
Operating Temperature

توضیحات محصول

مفصل فیبر نوری مدل  FOSC 

مفصل فیبر نوری مدل  FOSC دیجی لینک اشنایدر ، خواص عایقی بسیار خوب جهت محافظت نقاط اتصال کابل های فیبر نوری در برابر شرایط نامساعد محیط ایجاد می کنند. دارای 1 تا 4 دریچه ورودی کابل در انتهای مفصل می باشد .طراحی این مفصل به گونه ایست که کمترین فضای ممکن را اشغال کرده و وزن بسیار کمی دارند.