• در مدل سینگل مود ( تک حالته) و مالتی مود ( دو حالته)
  • در دو استاندارد 50 میکرون و 62.5 میکرون، شامل سه تیپ متفاوت کابل OM1, OM2, OM3 می باشد
  • در مدل های 4 ، 6، 8 ، 12 فیبر
  • تحمل محدوده دمایی بین 40- تا 75+ درجه سانتیگراد.
  • پوشش بسیار مقاوم در مقابل شعله ور شدن .
  • تحمل دفن مستقیم زیر خاک .