• اتصال به اینترنت با دستگاه های سیمی و بی سیم
  • امنیت پیشرفته با WPA / WPA2 و فایروال (NAT)
  • چند حالت کاربری : Router/AP/Repeater/WISP
  • راه اندازی و پیکربندی آسان