فرم اطلاعات برندگان

در صورت عدم صحت اطلاعات درج شده در این فرم، نام شما از لیست برندگان خارج خواهد شد.

(شماره‌ای که با آن سریال محصول را پیامک کرده‌اید)
دریافت بسته ها فقط در ساعات اداری و به وسیله ی پست انجام میشود. لطفا در وارد کردن آدرس دقت فرمایید
ثبت اطلاعات شما تکمیل شد.
ثبت اطلاعات شما با خطا مواجه شده است