۱ خروجی HDMI (پشتیبانی از 4K/60Hz مطابق HDMI 2.0b)

Go to Top