ارتفاع خنک‌کننده پردازنده: 170 میلی‌متر

صفحه اصلی/ارتفاع خنک‌کننده پردازنده: 170 میلی‌متر
Go to Top