ارتفاع خنک‌کننده پردازنده: 170 میلی‌متر

Go to Top