به زبان ساده : Volume Lable یک درایو چیست ؟

به زبان ساده : Volume Lable یک درایو چیست ؟ عنوان درایو (volume label) که گاهی اوقات نام درایو (volume name) هم نامیده می‌شود، نام منحصر به فردی است که به هارد درایو، دیسک یا رسانه‌های دیگر اطلاق می‌شود. در ویندوز اختصاص نام به درایو اجباری نیست، اما نامگذاری درایوها کار مفیدی است و [...]