7 – آشنایی با سوییچ سازمانی و مفاهیم مربوط به آن

آشنایی با سوییچ سازمانی و مفاهیم مربوط به آن در این قسمت از ویدیو های آموزشی شبکه به آشنایی بیشتر با سوییچ سازمانی می پردازیم. پیش از آن بهتر است کمی در مورد تجهیزات شبکه بدانیم. همانطور که در ویدیو های آموزشی قبلی اشاره کردیم، محصولات شبکه به دو دسته SOHO و SMB تقسیم [...]

راهنمای STP به زبان ساده

STP چیست ؟ هنگامی‌که در شبکه چندین سوییچ را به هم وصل کنید، ممکن است شبکه کند و سپس مختل شود. علت این اختلال به وجود آمدن حلقه (Loop) در شبکه است. به‌صورت ساده‌تر هر سوییچ به سوییچ‌های متصل به خود، اطلاعات دریافتی خود را ارسال می‌کند و سوییچ‌های دیگر نیز اطلاعات دریافتی را [...]

Go to Top