راهنمای STP به زبان ساده

STP چیست ؟ هنگامی‌که در شبکه چندین سوییچ را به هم وصل کنید، ممکن است شبکه کند و سپس مختل شود. علت این اختلال به وجود آمدن حلقه (Loop) در شبکه است. به‌صورت ساده‌تر هر سوییچ به سوییچ‌های متصل به خود، اطلاعات دریافتی خود را ارسال می‌کند و سوییچ‌های دیگر نیز اطلاعات دریافتی را [...]