همه چیز در مورد دیتا سنتر و اتاق سرور

آنچه در مورد دیتاسنتر و اتاق سرور باید بدانید در دنیای رو به رشد و گسترده IT، مدیریت دیتاسنتر به‌صورتی صعودی، پیچیده و گسترده شده است. مدیریتی که به‌طور مداوم ضمن افزایش کارایی و ظرفیت، قادر به کنترل هزینه‌ها باشد. انتظار می‌رود حجم ترافیک ورودی به دیتاسنترها تا سال 2020 بیش از سه برابر [...]