پروتکل OSPF به زبان ساده

پروتکل OSPF چیست ؟ دو یا چند روتر برای برقراری ارتباط با یکدیگر از یک زبان به نام پروتکل مسیریابی استفاده میکنند. روترها با ساختارهای متفاوت و برندهای مختلف نیاز به یک زبان مشترک مانند پروتکل OSPF دارند.پروتکل های مسیریابی به دو دسته پویا (Dynamic) و ایستا (Static) تقسیم بندی می شوند. پروتکل های [...]