MBR و GPT در SSD چه مفهومی دارند؟ + کدام بهتر است؟

MBR یا GPT: کدام برای SSD شما مناسب است؟ وقتی درایوی را به ویندوز متصل می کنید، باید بین (MBR (Master Boot Record یا GUID Partition Table) GPT) انتخاب کنید. این ها متدهایی هستند که اطلاعاتی در رابطه با چگونگی ذخیره شدن دیتا روی درایو دارند. اما سوال اینجاست که کدام یک از آنها [...]