دیکشنری ای دیتا: E2E Data Protection چیست ؟

دیکشنری ای دیتا: E2E Data Protection چیست ؟ وقتی که داده‌ها از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل می‌شوند، ممکن است مشکلات خاصی از جمله ضعیف شدن سیگنال، تداخل نویز و غیره رخ دهد. در نتیجه، حفاظت از داده‌ها از مبدأ تا مقصد (E2E-End-to-End) ایجاد شده تا اطمینان حاصل شود که داده‌های بازیابی شده و [...]