شبکه مش چیست ؟

شبکه مش چیست و چرا این تکنولوژی مهم است؟ ‌ شبکه مش چیست؟ اگر احساس می‌کنید که این روزها کلمه مش را زیاد می‌شنوید، شما دیوانه نشده‌اید! بسیاری از مردم از عملکرد ضعیف روتر خود خسته شده‌اند! وقتی که شبکه بی‌سیم همه خانه را پوشش نمی‌دهد و اینترنت در نقاط کور بسیار کند است! [...]