دیکشنری ای دیتا

دیکشنری ای دیتا  TCG Opal چیست ؟ Wear Leveling  چیست ؟ Data Security یا امنیت داده چیست ؟ DWPD چیست ؟ Live Monitor چیست ؟ تکنولوژی TRIM چیست ؟ A+ SLC چیست ؟ Conformal Coating چیست ؟ Write [...]

دیکشنری ای دیتا: Conformal Coating چیست ؟

دیکشنری ای دیتا: Conformal Coating چیست؟ پوشش (Coating) عبارتی است که به یکی از شیوه‌های پوشش‌دادن شی اشاره می‌کند. از روکش می‌توان برای اهداف تزئینی ، کاربردی و یا هر دوی آنها یعنی هم تزئینی و هم کاربردی استفاده کرد. روکش همچنین می‌تواند تمام یا بخشی از دستگاه یا شی را پوشش دهد. در [...]

Go to Top