SSD garbage collection چیست

SSD garbage collection و روش های حذف اطلاعات زائد شایعات حقیقت دارند: سرعت SSD به مرور زمان کاهش پیدا می‌کند؛ اما خوشبختانه فرآیندهایی مانند SSD garbage collection وجود دارد که جلوی این امر را بگیرند و اجازه بدهند SSD که ذاتا سریع است، سریع بماند. همان‌طور که بیرون انداختن زباله‌ها یکی از کارهایی است [...]